АО Qurilish Birlashmasi 

Ташкент

АО Qurilish Birlashmasi